Gå til indhold

Positivlister

Her kan du læse om tilskudsberettigede kurser, kurser arrangeret af udenlandske medicinalfirmaer, ERFA-grupper & tværgående kurser

Tilskudsberettigede kurser

 • Faglige møder, symposier, seminarer og kongresser organiseret af ind- og udenlandske videnskabelige selskaber 
 • Faglige efteruddannelseskurser organiseret af ind- og udenlandske videnskabelige selskaber 
 • Faglige efteruddannelseskurser arrangeret af speciallægeorganisationerne herunder kurser med praktiske formål 
 • Kurser arrangeret i samarbejde mellem medicinalindustri og videnskabelige selskaber 
 • Kurser arrangeret i samarbejde mellem medicinalindustri og speciallægeorganisationer 
 • Kurser arrangeret af og for speciallæger evt. i samarbejde med sygehuse samt kliniske visitter og praktiske færdighedskurser

Kurser arrangeret af udenlandske medicinalfirmaer

 • Kurser i udlandet arrangeret af medicinalfirmaer kan - på baggrund af en udtalelse fra den relevante speciallægeorganisation vedrørende det faglige indhold - godkendes af formandskabet for Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

ERFA-grupper

 • Møder med et programsat lægefagligt relevant indhold gerne med oplægsholder. 

Minimum 8 personer deltager fra de store specialer. Fra små specialer deltager minimum 4 personer.

Tværgående kurser

 • Læge og Leder-kurser samt andre kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS), herunder turtorlægekurser (ekstra dag udover de 8 dage pr. år) 
 • Kurser om faglige emner arrangeret af FAS og FAPS 
 • Kurser arrangeret i samarbejde med Danske Regioner
 • Kurser arrangeret af videnskabelige selskaber og speciallægeorganisationer 
 • Kurser arrangeret af Lægeforeningen og de regionale lægeforeninger
 • Kurser arrangeret af regionerne enkeltvis eller i regionalt samarbejde 
 • Kurser arrangeret af offentlige myndigheder eller i samarbejde med disse       
 • Møder med uafhængig lægefaglig tilrettelæggelse arrangeret i samarbejde med medicinalindustrien

Alle tilskudsberettigede aktiviteter kan ske både ved fysisk tilstedeværelse og virtuelt.