Gå til indhold

Sygefonden for FAPS

Her kan du læse om dine muligheder, hvis du bliver syg eller får brug for hjælp som praktiserende speciallæge

FAS' Fond (Sygefonden) yder økonomisk støtte til praktiserende speciallæger med ydernummer i forbindelse med:

  • Sygdom (uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller ulykke)
  • Graviditets- Barsels- og Fædreorlov samt adoption
  • Sorgorlov (børn under 18 år)
  • Plejeorlov (primært ægtefælle eller hjemmeboende børn under 21 år)
  • Speciallægens død (til boet efter speciallægen)
  • Læs mere i orienteringspjecen (pdf)

Læs gældende udbetalingsbestemmelser fra FAS' Fond her.
Læs FAPS-Nyt om udbetalingsbestemmelserne 2024 (mailet 3. januar 2024) samt FAPS-Nyt med nye ydelser pr. 1. juni 2024 (mailet 30. maj 2024).

Brug linket i boksen: Fraværsregistrering - sygdom og orlov , som linker til MinSide.
Her finder du også information om f.eks. lægeerklæringer/speciallægeudtalelser.

Praktiserende speciallæger med ydernummer har mulighed for samtaler med en ekstern erhvervspsykolog, hvis man har arbejdsrelaterede udfordringer, hvor man kan være truet på sin forsørgelse som læge.

Henvisning sker via Sygefondens sekretariat på 35 44 84 29 eller på mail: bk.fas@dadl.dk

Sygefonden oplever, at udfordringer med f.eks. en kompagnon kan udløse en stresssygemelding. For at forebygge at konflikter i samarbejdsrelationer ender i sygemeldinger, tilbyder Sygefonden uvildig mediation.

Læs mere her

Hjælp fra læge til læge. Anonym og gratis rådgivning om små eller store arbejdsmæssige eller private problemer. Kontakt Det Kollegiale Netværk for Læger.