Gå til indhold

FAS Fond (Sygefonden)

Sygefonden yder hjælp til praktiserende speciallæger med ydernummer.

Fondens midler anvendes primært som sygehjælp til praktiserende speciallæger efter nærmere fastsatte generelle regler.

Endvidere, og i det omfang der er tilstrækkelige midler til varetagelse af det primære formål, kan fondens midler anvendes til lægefaglige og sociale formål, herunder undtagelsesvis som midlertidig hjælp til speciallæger og disses nærmeste familie i en særlig nødsituation.

Udbetalingsbestemmelser