Gå til indhold

Fuldtidspraksis

Fuldtidspraktiserende speciallæger skal levere en mængde af og en bredde i antallet af ydelser i praksisregi, der sikrer optimal speciallægebetjening og forhindrer en uhensigtsmæssig subspecialisering, samt sikrer at speciallægen lever op til normal praksisomsætning.

Fuldtidspraktiserende speciallæger har en nedre omsætningsgrænse, hvis størrelse er afhængig af specialet. Hvis den nedre omsætningsgrænse ikke opfyldes, skal sagen forelægges det regionale samarbejdsudvalg. Efter høring af speciallægen kan samarbejdsudvalget tage stilling til evt. dispensationsmuligheder eller tiltag, der kan understøtte en øget omsætning eller evt. sanktioner i forhold til speciallægen.

Der foretages reduktion i speciallægens månedlige honorarudbetaling, såfremt omsætningen i praksis i året overstiger knækgrænsen. Knækgrænsens størrelse er afhængig af specialet. Reduktion foretages således, at honorar, der overstiger knækgrænsen, reduceres med 40 %