Gå til indhold

Repræsentantskab FAPS

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Repræsentantskabet tager stilling til opsigelse og indgåelse af den generelle overenskomst indgået mellem FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Repræsentantskabet består af repræsentanter, valgt af og blandt de ordinære medlemmer af FAPS i praksisspecialerne, samt af medlemmerne af FAPS' regionsbestyrelser. Man kan ikke samtidig bestride en plads i repræsentantskabet, hvor man er valgt af sit praksisspeciale og en plads, hvor man er valgt til en af FAPS’ regionsbestyrelser.

Endelig dagsorden til FAPS repræsentantskabsmøde 7. oktober 2023

FAPS' bestyrelses skriftlige beretning 2022

Læs mere om repræsentantskabet i FAPS' vedtægter § 5.

Blanket til mødegodtgørelse (kræver log-in)