Gå til indhold

Specialespecifikke FAPS-Nyt

Her kan du se en oversigt over specialespecifikke FAPS-Nyt udsendt i perioden 2020-2023

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Anvendelse af anæstesi i ortopædkirurgisk speciallægepraksis (30. november 2021)

FAPS-Nyt PRO spørgeskemaer til kroniske smertepatienter (3. november 2020)

Børne- og ungepsykiatri

FAPS-Nyt Moderniseringen af jeres speciale træder i kraft (25. marts 2024)

FAPS-Nyt Korrekt rapportering til ADHD-databasen (26. februar 2024)

FAPS-Nyt Sæt kryds i kalenderen til præsentation af modernisering den 28. februar kl. 18. i Nyborg (23. januar 2024) 

FAPS-Nyt Rapportering til ADHD-databasen (26. juni 2023)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

Dermatologi

FAPS-Nyt Valg til 1 plads i FAPS’ repræsentantskab i specialet dermatologi (28. februar 2024)

FAPS-Nyt Ny klyngepakke om PRO psoriasis (11. december 2023)

FAPS-Nyt Husk at opdatere egne indberetninger til Hudkræftdatabasen (13. september 2023)

FAPS-Nyt Ændringer i rammeydelse 5086 Primær aksillær hyperhidrosis med botulinumtoksin (22. maj 2023)
 
FAPS-Nyt Ny repræsentant i FAPS repræsentantskab (27. april 2023)

FAPS-Nyt Ny kvalitetsrapport om Hudkræftdatabasen (30. januar 2023)

FAPS-Nyt Indberet til Hudkræftdatabasen inden den 30. september (12. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt  Nye retningslinjer for håndtering af abekopper (13. juli 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Nu skal PRO Psoriasis anvendes hos praktiserende dermatologer (3. februar 2022)

FAPS-Nyt Ny kvalitetsrapport til Hudkræftdatabasen (20. januar 2022)

FAPS-Nyt Husk at indberette til Dansk Melanom Database (27. oktober 2021)

FAPS-Nyt Sentinel: Opdateret administrationsmodul og ny projekttilmelding om diagnosekoder (5. maj 2021)

FAPS-Nyt  Nye regler: Henvisning og 1. konsultationer i det dermatologiske speciale (19. oktober 2020)


Gynækologi

FAPS-Nyt Nyt medlem af FAPS’ bestyrelse for specialet gynækologi (7. november 2023)

FAPS-Nyt Valg til 1 plads i FAPS' repræsentantskab i specialet gynækologi (12. oktober 2023)

FAPS-Nyt Nu skal de sidste med – registrering på Sundhed.dk om klinikken tilbyder fertilitetsbehandling (20. februar 2022)

FAPS-Nyt Afviste regninger (22. december 2022)

FAPS-Nyt Nu skal du opdatere din praksisdeklaration på sundhed.dk (26. oktober 2022)

FAPS-Nyt Procedure for håndtering af afviste regninger med kombinationen af ydelserne 3108 og 3133 (10. oktober 2022)

FAPS-Nyt Ferieringe og klyngeplatform (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Angående pligten til at deltage i en feriering – gynækologi (15. juli 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

Intern Medicin

FAPS-Nyt Ny ydelsesbeskrivelse for ydelse 2214 – Breath test (pusteprøve) (18. oktober 2023)

FAPS-Nyt Kardiologi: Rapportering til AFDK (12. januar 2023)

FAPS-Nyt Nu skal du opdatere din praksisdeklaration på sundhed.dk (26. oktober 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

Kirurgi

FAPS-Nyt Tilskuddet til visse rektale former af budesonid ændres (5. december 2023)

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (22. august 2023)

FAPS-Nyt Ny indberetningssystem til Herniedatabasen (24. april 2023) 

FAPS-Nyt Nu skal du opdatere din praksisdeklaration på sundhed.dk (26. oktober 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

Neurologi

FAPS-Nyt Ændring af tilskudsstatus - demensmedicin (23. november 2023)

FAPS-Nyt Neurologi: Pressemeddelelse og takstkort (31. oktober 2022)

FAPS-Nyt Modernisering af neurologi - overgangen til de nye limiteringsregler (24.oktober 2022)

FAPS-Nyt Modernisering af neurologi (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Ændret udleveringsbestemmelse for lægemidlet Sialanar (30. november 2020)

Oftalmologi/Øjenlæger

FAPS-Nyt Information om afvikling af skriftligt valg til FAPS’ repræsentantskab (8. april 2024)

 FAPS-Nyt Ændringer i DiaBase pop-up (18. januar 2024)

FAPS-Nyt Information om overgang til månedligt pensionstræk (1. november 2023)

FAPS-Nyt Vigtig information fra Sundhedsstyrelsen (21. december 2022)

FAPS-Nyt Ferieringe og klyngeplatform (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Justerede ferieringe, gældende fra 1. januar 2023 (13. juni 2022)

FAPS-Nyt Tjek at du har tilmeldt dig diagnosekodeprojektet i Sentinel, og se dine data(15. november 2021)

FAPS-Nyt Øjenlæger Sentinel: Opdateret administrationsmodul og ny projekttilmelding om diagnosekoder (5. maj 2021)

FAPS-Nyt Øjenlæger: Trigger diagnoser til den opdaterede DiaBase Pop-Up (8. februar 2021)

FAPS-Nyt Øjenlæger: Opdateret pop-up til rapportering til DiaBase (25. januar 2021)

Ortopædkirurgi

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (21. august 2023)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

Plastikkirurgi

FAPS-Nyt Region Hovedstaden Afviste regninger (2. oktober 2023)

FAPS-Nyt Afviste regninger (14. august 2023)

FAPS-Nyt Afviste regninger (22. december 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

Psykiatri

FAPS-Nyt Region Hovedstaden Opsigelse af §66-aftale (24. april 2024)

FAPS-Nyt Hvad kræves der for at din klinik må tilbyde psykoterapi – der er nu afklaring af kravene til klinikpersonalets udførelse af psykoterapi (18. april 2024)

FAPS-Nyt Jeres bag-om nummer skal IKKE længere skrives i epikrisen (Hurtig vurdering)  (2. januar 2024)

FAPS-Nyt Ændring af tilskudsstatus - demensmedicin (23. november 2023)

FAPS-Nyt Efterregulering vedrørende afregning for juni og juli 2023 (30. august 2023)

FAPS-Nyt Vigtig information om jeres modernisering (15. maj 2023)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Henvisninger i psykiatri (9. august 2021)

FAPS-Nyt Vive-rapport anbefaler udbredelse af ordning med hurtig vurdering hos praktiserende psykiater (5. februar 2020)

Pædiatri

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Ændret udleveringsbestemmelse for lægemidlet Sialanar (30. november 2020)

Radiologi

FAPS-Nyt Tiden er nu kommet til at installere IT-programmet Sentinel i radiologisk speciallægepraksis (7. november 2022)

Reumatologi

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (21. august 2023)

FAPS-Nyt Ændringer i moderniseringsrapport og valideringer (5. oktober 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Vigtigt om patienter, der skal skifte fra det inflammatoriske konsultationsspor tilbage i det almindelige konsultationsspor (28. april 2022)

FAPS-Nyt  Ændringer af ydelsesbeskrivelser vedr. det inflammatoriske spor (21. marts 2022

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Non inflammatoriske diagnosekoder (17. april 2020)

Øre-næse-halslæger

FAPS-Nyt Information om overgang til månedligt pensionstræk (1.november 2023)

FAPS-Nyt Er det muligt at afregne honorar for at anvende AnamneseAssistenten? (10. oktober 2023)

FAPS-Nyt  Ændrede valideringsregler for øre-, næse- og halsspecialet (28. marts 2023) 

FAPS-Nyt Ferieringe og klyngeplatform (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Justerede ferieringe, gældende fra 1. januar 2023 (13. juni 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (20. januar 2022)

FAPS-Nyt Revideret høreapparataftale i Region Hovedstaden (23. februar 2021)

FAPS-Nyt Ny periode for registrering af planlagte drænkontroller fra 1. september 2020 - registreringsydelse 1001 (11. august 2020)