Gå til indhold

FAPS-Nyt Valg til 1 plads i FAPS’ repræsentantskab i specialet dermatologi

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende dermatologer

Speciallæge Ane Ahm Petersen er udtrådt af FAPS’ bestyrelse og FAPS’ repræsentantskab, og der skal derfor blandt dermatologerne vælges en ny repræsentant. Når valget til den ledige plads i repræsentantskabet er afgjort, skal de valgte repræsentanter beslutte, hvem af dem der indtræder i FAPS’ bestyrelse.

Opstilling til valg kræver 5 stillere fra praksisspecialet eller indstilling fra bestyrelsen i den til praksis-specialet hørende speciallægeorganisation, jf. vedtægternes § 6, stk. 4.

Anmeldelse af kandidater kan ske til Foreningen af Speciallæger på e-mailadressen lok.fas@dadl.dk, og skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 13. marts 2024 kl. 12.00.

Opstiller flere end 1 kandidat, afholdes der elektronisk afstemning blandt medlemmerne i praksisspecialet.

Bemærk: Dette er et ekstraordinært valg, som afvikles for at sikre, at specialets plads i FAPS’ bestyrelse ikke kommer til at være ledig i for lang en periode.
Der afvikles ordinært valg i alle specialer – herunder også dermatologi – i maj måned.

Venlig hilsen
Sekretariatet