Gå til indhold

Mediation

Sygefonden oplever, at udfordringer med f.eks. en kompagnon kan udløse en stresssygemelding. For at forebygge at konflikter i samarbejdsrelationer ender i sygemeldinger, tilbyder Sygefonden uvildig mediation.

Effektiv konfliktløsning

Mediation er en effektiv måde at løse konflikter på. Det er en struktureret samtale mellem parter i konflikt, som ledes af en mediator. Vægten lægges på parternes behov og interesser. Mediator hjælper gennem samtaleteknikker parterne til at forstå hinanden, til at betragte problemerne som fælles og endelig til sammen at finde funktionelle løsninger på konflikten. Der er mange fordele ved mediation. Det er hurtigt, det giver funktionelle, holdbare løsninger, som alle parter er tilfredse med, og der skabes grundlag for, at parterne kan samarbejde bagefter.

Hvem betaler?

Til praktiserende speciallæge med ydernummer tilbydes én dags konfliktmægling, eller alternativt 2 halve dage. Det eneste, I skal sørge for, er lokaler til mediationen samt forplejning.
Henvisning til mediation sker via henvendelse til sekretariatet på mail: sygefonden@dadl.dk

Hvem medierer?

Sygefonden har indgået aftale med to erfarne og anerkendte mediatorer: Benjamin Lundström og Lars Økjær Jørgensen, som du kan læse mere om nedenfor. De to mediatorer er også tilknyttet PLO/PLA, og har derfor allerede erfaring med lægeverdenen.

BENJAMIN LUNDSTRÖM
Retsmægler, mediator og partner hos SIRIUS Advokater 

Benjamin Lundström er partner i SIRIUS advokater og har siden 2004 arbejdet som mediator. Benjamin har haft mere end 350 mediationer og er på denne baggrund én af de mest erfarne mediatorer i Danmark. Han har igennem mange år - og indtil maj 2016, hvor han blev konstitueret som landsdommer - været bestyrelsesformand i Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstiuttet og været med til at udvikle mediationen i Danmark.
 
Han er tilknyttet som mediator hos både Mediationsinstituttet, Voldgiftsinstittutet og Voldgiftsnævnet, hvor han løbende modtager udpegning som mediator. 
 
I 2008 blev han antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler og har siden da fungeret som retsmægler i Østre Landsrets kreds. I 2008 blev han desuden udpeget til at deltage i Domstolsstyrelsens Arbejdsgruppe for etiske retningslinjer for retsmægling og har således været med til at sætte den etiske standard for mediation ved domstolene.
 
Benjamin har mangeårig undervisningserfaring som ekstern lektor og instruktør på Københavns Universitet og Domstolsstyrelsen m.fl. og er med til at uddanne nye mediatorer og retsmæglere i disses regi. 
 
Benjamin blev den 5. maj 2021 tildelt hæderslegatet fra Sagførernes Legat for sin “dedikerede indsats som mediator og retsmægler.”

LARS ØKJÆR JØRGENSEN
Mediator, cand jur. LL.M og selvstændig konsulent

Lars Økjær Jørgensen er umiddelbart efter en konstitution som landsdommer uddannet mediator i 2004 og har siden gennemført et betydeligt antal mediationer, offentlige som private mellem partnere, ledere og ansatte.

Han var med til at etablere den første ordning med konfliktmægling i PLO og PLA og har siden været konfliktmægler for begge organisationer. I den egenskab har han gennem årene medieret et meget stort antal konflikter mellem praktiserede læger indbyrdes såvel som konflikter mellem praktiserende læger og deres ansatte og mellem de ansatte indbyrdes.

Han er medstifter af Mediationsinstituttet og var i en årrække instituttets første adm. direktør.

Lars Økjær Jørgensen er forfatter til flere udgivelser om mediation, herunder bogen ”Mediation – ret og rammer”, som 1. september 2022 kom i sin 3. udgave. 
Han holder foredrag og underviser i forskellige sammenhænge, herunder i forhandling.

Læs om Lars Økjær Jørgensen her