Gå til indhold

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 - Gynækologi

Nyhed Faps-Nyt

Som led i den nye overenskomst er der aftalt en ydelse “Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation”, som træder i kraft pr. 1. oktober 2022.

Kære kollega

Som led i den nye overenskomst er der aftalt en ydelse “Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation”, som træder i kraft pr. 1. oktober 2022. Det vil have stor politisk betydning for vores sektor, at ydelsen kommer til at blive velfungerende og noget, som almen praksis reelt kan bruge. Så vi håber, at I alle vil bakke op om at vi kommer godt i gang.

Det er vigtigt, at patienten henvises med en problematik, som reelt kan vurderes efter kun én konsultation. Derfor er der udarbejdet en liste, hvor det for hvert speciale er angivet hvilke patientgrupper, der kan henvises til en enkeltstående konsultation. Se listen på dette link.

Der er endvidere i samarbejde med jeres  speciallægeorganisation udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for hvert speciale. Se ydelsesbeskrivelsen for dit speciale på dette link.

Patienter, der henvises til enkeltstående konsultation, indgår ikke i din sædvanlige venteliste, men skal modtages i praksis inden for 30 dage. Man skal derfor indrette sit dagsprogram på en måde, så der skabes plads til disse konsultationer.

Vær opmærksom på:

 • Der er udarbejdet en særlig henvisningstype til de enkeltstående konsultationer
 • Henvisningen kommer direkte til dig (via henvisningshotellet)
 • Det er din opgave at kontakte patienten med tilbud om en tid – patienten ringer ikke selv
 • Patienten skal ses hos speciallægen inden for 30 dage
 • Tilbagemeldingen til almen praksis skal ske via en såkaldt korrespondancemeddelelse i dit IT-system
 • Tilbagemeldingen skal indeholde resultatet af den ønskede undersøgelse/vurdering, og anbefaling om patientens videre forløb
 • Ydelsen afregnes med kode 0104, som vil findes i taktstkortet pr. 1. oktober
 • Fra takstkortet vil du kunne klikke dig videre til ydelsesbeskrivelsen
 • Ydelse 0104 svarer i de fleste specialer til honoraret for en 1. konsultation
 • Ydelsen kan afregnes sammen med relevante tillægsydelser
 • Der kan kun afregnes én konsultation pr. henvisning


Ydelsen kan ikke anvendes i specialerne radiologi og kirurgi.

Med den nye ydelse ser vi frem til at kunne udbygge det allerede gode samarbejde med vores kolleger i almen praksis.

Venlig hilsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner
Formandskab for FAPS

Specialespecifikke

Gynækologi