Gå til indhold

FAPS-Nyt PRO spørgeskemaer til kroniske smertepatienter

Nyhed Faps-Nyt

Alle praktiserende anæstesiologer, der behandler smertepatienter, skal nu til at anvende de PRO spørgeskemaer, der er udviklet til kroniske smertepatienter. PRO betyder patientrapporterede oplysninger.

I en projektgruppe med deltagelse af tre praktiserende anæstesiologer udpeget af DAO er der udviklet tre spørgeskemaer målrettet kroniske smertepatienter, der behandles i anæstesiologisk speciallægepraksis. Spørgeskemaerne er et værktøj, som understøtter inddragelsen af patienterne i behandlingsforløbet. Spørgeskemaerne skal udfyldes af patienterne inden en konsultation og skal bruges i dialogen i forbindelse med konsultationen. Spørgeskemaet indeholder bl.a. spørgsmål om smerteintensitet, funktionsniveau og livskvalitet. Anvendelse af spørgeskemaerne har flere formål:

•     understøtte fokus i konsultationen på det, der er vigtigt for den konkrete patient
•     følge virkning af medicin herunder eventuelle bivirkninger
•    give lægen mulighed for forberedelse inden konsultationen og patientens svar formuleres til en kort tekst, som kan bruges til anamneseoptag
•    være et værktøj for patienten i mestring af egen sygdom

Nærmere beskrivelse af PRO skemaerne, og hvordan du kommer i gang med at bruge dem, findes på eKVIS hjemmeside.
Alle smerteklinikker, der behandler kroniske smertepatienter, skal anvende spørgeskemaerne. PRO er et værktøj, der anvendes bredt i sundhedsvæsenet, og det er aftalt i overenskomsten, at det også skal anvendes i speciallægepraksis.

Hvis du har brug for teknisk hjælp til at komme i gang, kan du kontakte supporten på: tlf. 7572 0177.

Hvis du har spørgsmål til PRO skemaerne generelt, kan du kontakte eKVIS på mail: ekvis@dadl.dk eller tlf.  3544 8458 / 3544 8418

Der vil på møde den 17. november kl 20 i regi af DAO være en præsentation af PRO skemaerne til kroniske smertepatienter.

Venlig hilsen
DAO og eKVIS


Specialespecifikke

Anæstesiologi