Gå til indhold

FAPS-Nyt Ortopædkirurgi: Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har på deres seneste møde drøftet afslutningen af moderniseringen af det ortopædkirurgiske speciale.

Parterne har fulgt udviklingen halvårligt de sidste to år. På mødet blev den endelige økonomiopfølgning på moderniseringen drøftet, og opfølgningen blev besluttet tilendebragt.

Parterne blev på mødet desuden enige om, at det fortsat skal være muligt for de praktiserende ortopædkirurger at kunne rekvirere anæstesiologisk bistand til udvalgte typer operationer. Se tidligere FAPS-Nyt om muligheden for at rekvirere anæstesiologisk bistand. Vær opmærksom på, at det ikke længere er nødvendigt at registrere årsagen til valg af anæstesiologisk bistand, da evalueringen af ordningen nu er gennemført.

I skal derimod fortsat anvende registreringsydelsen 1018.

Parterne var enige om at pointere vigtigheden af, at registreringsydelse 1018 anvendes, når I afregner ydelsen, hvortil I har anvendt anæstesiologisk bistand. I afregner altså ydelsen på normal vis, men tilføjer blot registreringsydelse 1018. Det er vigtigt af to årsager - dels for at vi kan dokumentere omfanget af anvendelsen af ordningen og dels af hensyn til, at anæstesiologerne kan få udbetalt honorar, da regionen kan koble anæstesiologernes afregning med jeres afregning. Husk derfor at anvende registreringsydelse 1018.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for en god indsats og for at have taget de aftalte ændringer til jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen