Gå til indhold

FAPS-Nyt Øjen-, øre-, næse-, og halslæger: Information om overgang til månedligt pensionstræk

Nyhed Faps-Nyt

 
Kære øjen- og øre-, næse-, halslæger

I henhold til overenskomst om speciallægehjælp står regionerne for indbetaling af pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse for øjen- og øre-, næse- halslæger.

Dette er en information om, at pensionstrækket nu overgår fra kvartalsvis til månedligt træk.

Pensionstrækket sker sammen med indsendte regningskrav og er dermed bagudbetalt/bagud-udtræk.

Første gang, der trækkes månedlig pension, er sammen med honorarudbetalingen ultimo november 2023, som dækker afregning for oktober 2023.

Venlig hilsen
Sekretariatet