Gå til indhold

FAPS-Nyt Ændringer af ydelsesbeskrivelser vedr. det inflammatoriske spor - Reumatologi

Nyhed Faps-Nyt

Moderniseringen af jeres speciale trådte i kraft den 1. april 2020. I de seneste to år har overenskomstens parter fulgt op på jeres modernisering. Det har vist sig at aktiviteten i det inflammatoriske spor ikke har været i overensstemmelse med forudsætningerne for moderniseringen.

Kære reumatologer

Moderniseringen af jeres speciale trådte i kraft den 1. april 2020. I de seneste to år har overenskomstens parter fulgt op på jeres modernisering. Det har vist sig at aktiviteten i det inflammatoriske spor ikke har været i overensstemmelse med forudsætningerne for moderniseringen.

På den baggrund har overenskomstens parter aftalt, at det inflammatoriske forløb fremover først opstartes efter anden konsultation, og samtidig ændres målgruppen for det inflammatoriske spor, så det kun er patienter, der opstartes i DMARD-behandling, der skal ind i sporet.

Det betyder konkret følgende:

  • Ydelse 0121 (2. konsultation – Inflammatorisk forløb) nedlægges. I stedet anvendes ydelse 0120 (2. konsultation).
  • Målgruppen for ydelse 0131 (Senere konsultation – Inflammatorisk forløb) ændres, så den kun omfatter patienter, der opstartes i DMARD-behandling. Ny ydelsesbeskrivelse kan læses her 
  • Ydelsesbeskrivelsen af ydelse 2635 (Skift af DMARD-behandling) ændres, så det fremover også er muligt at tage ydelsen i forbindelse med opstart af DMARD-behandling. Derfor skifter ydelsen også navn til ”Opstart og skift af DMARD-behandling”. Ny ydelsesbeskrivelse kan læses her
  • Ydelsesbeskrivelsen af ydelse 0107 (Kontrol af patienter i DMARD-behandling via telefon eller e-mail) konsekvensrettes som følge af nedlæggelsen af ydelse 0121. Ny ydelsesbeskrivelse kan læses her 


​Ændringerne træder i kraft den 1. april 2022.

Patienter, der indtil nu har været i det inflammatoriske spor og har modtaget en eller flere af ydelserne 0121 og 0131, men fremover ikke er omfattet af målgruppen for ydelse 0131, skal efter den 1. april 2022 ikke længere have ydelse 0131, men skal i stedet have ydelse 0130 (Senere konsultation). 

Herudover har overenskomstens parter aftalt, at opfølgningen på økonomien i moderniseringen foreløbigt forlænges til 31. marts 2023.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner
Formandskab for FAPS

Specialespecifikke

Reumatologi