Gå til indhold

FAPS-Nyt Modernisering af neurologi - overgangen til de nye limiteringsregler (Neurologi)

Nyhed Faps-Nyt

Kære Neurologer

De nye limiteringsregler i jeres speciale træder i kraft sammen med resten af jeres modernisering den 1. november 2022. Nedenfor beskrives overgangen mellem de nugældende og de ny regler:

For patienter, hvor første behandlingsdato efter henvisningen er 31. oktober 2022 eller før, gælder:

  • Henvisningen følger de nugældende regler. Henvisningen gælder 7 konsultationer og er tidsmæssigt begrænset til 12 måneder. 
  • Når henvisningen er opbrugt, vil en ny henvisning til fortsat behandling følge de nye regler, hvis patientens første behandlingsdato på den nye henvisning er 1. november 2022 eller derefter (se nedenfor). 
  • Henvisningen bliver ulimiteret for en patient med Parkinsons sygdom, når ydelse 2127 - Vedligeholdelse af Parkinsons sygdom anvendes. 

For patienter, hvor første behandlingsdato efter henvisningen er 1. november 2022 eller derefter, gælder:

  • Henvisningen følger de nye regler. Henvisningen gælder 6 konsultationer og er ikke tidsmæssigt begrænset. En henvisning er gyldig, indtil den er opbrugt eller patienten afsluttes. 
  • Henvisningen bliver ulimiteret for en patient med Parkinsons sygdom, når ydelse 2127 - Vedligeholdelse af Parkinsons sygdom anvendes. 


Med venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke

Neurologi