Gå til indhold

FAPS-Nyt :Valg til 1 plads i FAPS' repræsentantskab i specialet gynækologi

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende gynækologer

Speciallæge Lisbeth Elving er udtrådt af FAPS’ repræsentantskab af personlige årsager, og der skal derfor blandt gynækologerne vælges en ny repræsentant.

Opstilling til valg kræver 5 stillere fra praksisspecialet eller indstilling fra bestyrelsen i den til praksis-specialet hørende speciallægeorganisation, jf. vedtægternes § 6, stk. 4.

Anmeldelse af kandidater kan ske til Foreningen af Speciallæger på e-mailadressen thb.fas@dadl.dk, og skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 26. oktober 2023 kl. 12.00.

Opstiller flere end 1 kandidat, afholdes der elektronisk afstemning blandt medlemmerne i praksisspecialet.

Bemærk!
I henhold til § 5, stk. 2, kan man ikke samtidig bestride en plads i repræsentantskabet, hvor man er valgt af sit praksisspeciale, jf. § 6, og en plads hvor man er valgt til en af FAPS' regionsbestyrelser, jf. § 10.

Venlig hilsen
Sekretariatet