Gå til indhold

FAPS-Nyt Øre-, næse - og halslæger: Ændrede valideringsregler for øre-, næse- og halsspecialet

Nyhed Faps-Nyt

Efter henvendelse fra DØNHO til FAPS om visse uhensigtsmæssigheder i de gældende valideringsregler har FAPS været i dialog med Danske Regioner om en ændring af reglerne. Parterne er blevet enige om nedenstående ændringer af de gældende valideringsregler. Ændringerne gælder fremadrettet fra 1. april 2023, hvorfor der ikke kan rejses krav mod regionerne på baggrund af tidligere afregninger:

  • Valideringen ændres, så det fremadrettet bliver muligt at afregne tillægsydelser i kombination med allergiydelserne 0143 – Allergivaccination, hyposensibilisering med injektion (SCIT – subcutan immunterapi) 1. allergen, 2025 – Allergivaccination, hyposensibilisering med injektion (SCIT – subcutan immunterapi) følgende allergen, 2026 – Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering (SCIT – subcutan immunterapi med injektion) og 2027 – Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering (SLIT – sublinguel immunterapi med tablet). Se de reviderede ydelsesbeskrivelser i den tilrettede moderniseringsrapport.
  • Valideringen ændres, så det fremadrettet vil være muligt at afregne ydelserne 3023 – Trommehindeoperation (Myringoplastik) med kunstigt transplantat, 3024 – Trommehindeoperation (Myringoplastik) med frit transplantat og 3025 – Trommehindeoperation med fremklapning af trommehinden dobbeltsidigt. Der er som følge heraf oprettet en ny ydelse 3123, 3124 og 3125. De nye ydelser vil fremgå af takstkortene næste gang, disse opdateres.
  • Valideringen ændres, så det fremadrettet vil være muligt at kombinere ydelse 3002 – Ætsning eller brænding af kar i næseslimhinden ved næseblødning og ydelse 3029 – Behandling af næseblødning eller sår i næsehulen med tamponade. Se den tilrettede valideringsrapport.
  • Ydelsesbeskrivelsen for ydelse 2013 – Endoskopisk undersøgelse af begge næsehuler før og efter afhævning af slimhinder (nasal endoskopi/posterior rhinoskopi med detumescering) ændres, så der tages højde for, at visse patienter – fx fremmedlegemer i næsen på børn og patienter med kraftig næseblødning – ikke kan medvirke til bedøvelse. Følgende tekst indskrives i ydelsesbeskrivelsen: ”Lokalbedøvelse (detumescering) af slimhinderne kan under særlige omstændigheder undlades. Dette skal journalføres.” Derudover ændres ydelsens titel, så den nu lyder ”Endoskopisk undersøgelse af begge næsehuler før og efter afhævning af slimhinder (nasal endoskopi/posterior rhinoskopi med eller i særlige tilfælde uden detumescering). Se den reviderede ydelsesbeskrivelse i den tilrettede moderniseringsrapport. 

Se den tilrettede valideringsrapport her

Se den tilrettede moderniseringsrapport med de nye ydelsesbeskrivelser her

Med venlig hilsen
Sekretariatet

 

Specialespecifikke
Øre, næse-, hals