Gå til indhold

FAPS-Nyt Kardiologi Rapportering til AFDK

Nyhed Faps-Nyt

Kære kardiolog

Som praktiserende kardiolog skal du nu rapportere til AFDK - atrieflimren i Danmark. Det bliver meget simpelt, for det handler alene om, at klinikkerne skal aflevere diagnosekoden DI48 og underkoder heraf. Diagnosekoden samles allerede, men du skal tilmelde dig udvekslingsreglen i Sentinel, så Sentinel kan sende de specifikke koder til databasen. Det gør du sådan:

Gå ind i Sentinel-administrationsmodulet i dit lægesystem
Klik på fanen "projekttilmelding"
Sæt flueben ved projektet "Atrieflimren"
Ved tilmelding til projektet kan du se hvilke data, der sendes fra dit lægesystem til databasen - og det er udelukkende diagnosekoden.

Øvrige data - fx medicinoplysninger trækker databasen fra centrale registre og ikke via Sentinel.

Har du tekniske problemer med tilmeldingen, kan du kontakte supporten tlf: 88443131

AFDK - atrieflimren er en database under RKKP - Regionernes Kliniske KvalitetsProgram, og du kan læse mere om databasen.
Rapportering til AFDK er et led i FAPS' overordnede målsætning om at sikre, at relevante data om udredning og behandling af patienter i speciallægepraksis repræsenteres i den samlede kliniske viden i databaserne.

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet

specialespecifikke
kardiologi