Gå til indhold

FAPS-Nyt Kirurgi Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt

Nyhed Faps-Nyt

 
Kære kolleger

FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har på deres seneste møde drøftet afslutningen af moderniseringen af specialet kirurgi.

Parterne har fulgt udviklingen halvårligt de sidste to år. På mødet blev den endelige økonomiopfølgning på moderniseringen drøftet, og opfølgningen blev besluttet tilendebragt.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for en god indsats og for at have taget de aftalte ændringer til jer.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen