Gå til indhold

FAPS-Nyt Henvisninger i psykiatri

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende psykiatere

FAPS er blevet forespurgt, om det er muligt at have 2 samtidige henvisninger for samme patient med den begrundelse, at det drejer sig om udredning og behandling af forskellige lidelser, eller fordi almen praksis i sin første henvisning kun har angivet mistanke om én psykiatrisk lidelse, men det viser sig, at patienten (også) har en anden psykiatrisk lidelse.

Det kan oplyses, at der skal udvises forståelse for, at almen praksis ikke altid er i stand til at henvise for den korrekte lidelse, hvorfor det er op til psykiateren at iværksætte udredning for de lidelser, som psykiateren finder mest relevante. I det omfang, der er plads inden for de 2 (ydelseskode 0141, 0142)  + op til 3 gange ydelseskode 0143 (dvs. samlet max 5) udredningskonsultationer (registreringskode 1013), som overenskomsten giver mulighed for, skal disse anvendes til udredning af de lidelser, som psykiateren vurderer relevante.

Undtagelsesvist og i helt særlige situationer, hvor man som psykiater har en konkret mistanke om, at patienten lider af yderligere en diagnose, som man ikke har haft mulighed for at udrede i løbet af de første 5 konsultationer, kan det dog være nødvendigt at anmode almen praksis om en yderligere henvisning.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke
Psykiatri