Gå til indhold

FAPS-Nyt Modernisering af neurologi - Neurologi

Nyhed Faps-Nyt

FAPS forventer meget snart at indgå en aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om jeres modernisering.

Den nye modernisering forventes at træde i kraft 1. november 2022.

Kære kollegaer

FAPS forventer meget snart at indgå en aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om jeres modernisering.

Den nye modernisering forventes at træde i kraft 1. november 2022.

Moderniseringsrapporten omfatter en beskrivelse af specialets placering i sundhedsvæsenet, specialets faglige udvikling og opgaver og selve ydelseskataloget.

Moderniseringsrapporten bliver gennemgået på et informationsmøde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til rapporten.

Mødet finder sted mandag den 3. oktober 2022 kl. 17.00-19.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. I bedes allerede nu notere datoen i jeres kalender.

Moderniseringsrapporten kan læses her.

Vi udsender det nye takstkort umiddelbart forud for informationsmødet, ligesom vi skriver til jer, når der er indgået aftale om moderniseringen.

Der kan søges om kursusrefusion fra Efteruddannelsesfonden svarende til en kvart kursusdag.

Tilmelding til mødet skal ske senest den 22. september 2022 til Lone Kjær Jensen på lok.fas@dadl.dk.

Med venlig hilsen
Per Flesner, Martin Poulsen og Stephen Wørlich Pedersen

Specialespecifikke

Neurologi