Gå til indhold

FAPS-Nyt Øjenlæger: Trigger diagnoser til den opdaterede DiaBase Pop-Up

Nyhed Faps-Nyt

I forbindelse med den opdaterede DiaBase pop-up, der blev tilgængelig den 1. februar, er de diagnosekoder, der udløser pop-uppen blevet begrænset til følgende:


•    DZ135A1 Screening for diabetisk retinopati
•    ZZ7051 Fotoscreening for diabetisk retinopati
•    DH360 Diabetisk retinopati UNS
•    DH360H Simpel diabetisk retinopati
•    DH360J Proliferativ diabetisk retinopati
•    DH360K Diabetisk maculopati

Dette er ændret for at sikre, at pop-up kun udløses (og udfyldes) ved egentlig screening – ikke ved undersøgelse af f.eks. anden øjensygdom hos en patient med diabetes.

Diagnosekoderne fremgår også af vejledningen, hvor de er blevet præciseret ifht. den tidligere udsendte vejledning.

Hvis du skulle have faglige spørgsmål til ændringerne i rapporteringen til DiaBase, kan du stille spørgsmålene på http://www.doeo.dk, hvor Nis Andersen vil besvare dem.

Tekniske spørgsmål kan stilles til supporten på tlf. 4422 2080.

Venlig hilsen
Formand for DiaBase Nis Andersen, Formand for DØO Jens Andresen og eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Oftalmologi/Øjenlæger