Gå til indhold

FAPS-Nyt Ny periode for registrering af planlagte drænkontroller fra 1. september 2020 - registreringsydelse 1001

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

FAPS og RLTN har aftalt at Øre, Næse og Halsspecialet i en ny periode - fra 1. september 2020 og et år frem - skal registrere de planlagte drænkontroller ved at anvende registreringsydelse 1001.

Når parterne har aftalt en ny registreringsperiode, skyldes det, at meget få ØNH-læger har anvendt registreringsydelsen fra 1. april 2019, som det ellers var aftalt i moderniseringen. Registreringen er en forudsætning for, at PRO ydelsen 0106 senere kan tages i brug i specialet.

Vi opfordrer derfor til, at I alle anvender registreringsydelse 1001 ”Registrering af drænkontrol” ved alle planlagte drænkontroller fra 1. september 2020 og et år frem.
Ydelsesbeskrivelsen findes her   

Registreringsydelsen skal etablere et grundlag (baseline) for at se, hvorvidt ydelse 0106 ”Vurdering af PRO-data med henblik på bestemmelse af behov for kontrol”, vil føre til mere effektive behandlingsforløb med færre drænkontroller. Ydelse 0106 er endnu ikke aktiveret, men eKVIS styregruppen har i foråret godkendt et PRO-projekt fra DØNHO, som – når det er udrullet til alle øre-, næse, og halslæger – vil kunne anvendes efter det indhold, der fremgår af ydelsesbeskrivelsen for ydelse 0106.

Du kan se ydelsesbeskrivelsen for ydelse 0106 her 

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær,Niels Henrik Nielsen og Ann-Louise Reventlow-Mourier

Specialespecifikke

Øre-Næse-Halslæger