Gå til indhold

FAPS-Nyt Reumatologi: Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har på deres seneste møde drøftet afslutningen af reumatologispecialets modernisering.

Parterne har fulgt udviklingen halvårligt de sidste tre år. På mødet blev den endelige økonomiopfølgning på moderniseringen drøftet, og opfølgningen blev besluttet tilendebragt.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for en god indsats og for at have taget de aftalte ændringer til jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen