Gå til indhold

FAPS-Nyt Opsigelse af § 66-aftale  

Nyhed Faps-Nyt

Region Hovedstaden har opsagt den nuværende § 66-aftale i psykiatri til ophør pr. 1. august 2024. Region Hovedstaden har fremsendt meddelelse i e-Boks til alle praktiserende psykiatere omfattet af aftalen. 

I skal afsætte tider på sædvanlig vis frem til udgangen af juli 2024, eller frem til klinikken holder sommerferielukket. Patientforløb, der er startet op under aftalen, påvirkes ikke af aftalens ophør.

Det er aftalt med Region Hovedstaden i forbindelse med opsigelsen, at selvom aftalen ophører pr. 1. august 2024, vil der fortsat kunne afregnes tomgangshonorar efter aftalen frem til 1. januar 2025.

Patienter, der ønsker at ændre den anviste tid til 1. konsultation til efter 1. august 2024, vil også kunne afregnes efter aftalen.

Patienter, der efter 1. konsultation udebliver eller melder afbud til to konsultationer, skal også efter 1. august 2024 afsluttes med epikrise til Center for Visitation og Diagnostik.

Region Hovedstaden har ønsket, at der indledes drøftelser om indgåelse af en ny § 66-aftale om hurtig psykiatrisk vurdering i psykiatrien. Nærmere information herom følger, hvis der indgås en ny § 66-aftale med Region Hovedstaden.


Med venlig hilsen
Sekretariatet