Gå til indhold

FAPS-Nyt Øjenlæger VIGTIG INFORMATION fra Sundhedsstyrelsen

Nyhed Faps-Nyt

VIGTIG INFORMATION fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har bedt os formidle følgende budskab til jer:

Præparatet DisCoVisc fra Alcon med batch nr. VD822A er under mistanke for kontaminering med Staphylococcus epidermis. Produktet anvendes til øjenoperationer for grå stær. Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen er blevet gjort bekendt med en række hændelser med postoperativ alvorlig øjenbetændelse (endoftalmitis) efter anvendelse af ovenstående ved øjenkirurgi.

Klik på information fra Lægemiddelstyrelsen for detaljer.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til at man er særligt opmærksom på risiko for endoftalmitis hos patienter, som henvender sig med akutte øjensymptomer i op til 14 dage efter operation for grå stær. Ved mistanke om dette bør vagthavende øjenlæge kontaktes mhp. akut vurdering.

Opmærksomheden gælder de næste 14 dage, eller indtil yderligere informationer tilvejebringes.

Ved infektioner, hvor præparatet mistænkes som årsag, skal tilfældet straks indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Se venligst nærmere i informationsbrevet fra Lægemiddelstyrelsen.

Klinikker der har indkøbt det pågældende batch, vil blive kontaktet direkte af producenten.

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke