Gå til indhold

FAPS-Nyt Ny kvalitetsrapport til Hudkræftdatabasen - Dermatologi

Nyhed Faps-Nyt

Der er nu en ny kvalitetsrapport til Hudkræftdatabasen klar. Den nye rapport indeholder opdaterede data fra din egen klinik, hvor du blandt andet kan se udviklingen i dine behandlingsvalg over tid og sammenligne med aggregerede data på regionsniveau og for hele landet.

Der er nu en ny kvalitetsrapport til Hudkræftdatabasen klar. Den nye rapport indeholder opdaterede data fra din egen klinik, hvor du blandt andet kan se udviklingen i dine behandlingsvalg over tid og sammenligne med aggregerede data på regionsniveau og for hele landet.

Gå ind og se den nye rapport her

I løbet af foråret kommer der yderligere opdatering af kvalitetsrapporten, hvor opgørelse af indikatorerne inkl. opfyldelsesgrad i egen klinik også bliver en del af rapporten.

Venlig hilsen

Henrik Sølvsten og Anna Lamberg, Formandsskabet for Hudkræftdatabasen

Samt eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Dermatologi