Gå til indhold

FAPS-Nyt Øre, - næse- og halslæger: Er det muligt at afregne honorar for at anvende AnamneseAssistenten?

Nyhed Faps-Nyt
Kære praktiserende øre-, næse- og halslæger
Nogle af jer er begyndt at anvende et elektronisk værktøj benævnt ”AnamneseAssistenten”, hvor patienten forud for en konsultation udfylder visse oplysninger til brug for speciallægen i et elektronisk skema.
I den forbindelse er sekretariatet blevet forespurgt, om det er muligt at afregne ydelse 0105 (e-mail konsultation) i forbindelse med speciallægeklinikkens elektroniske fremsendelse af anamneseskemaet til patienten.
Situationen er ikke beskrevet i overenskomsten, og derfor er udgangspunktet, at man ikke kan afregne 0105.
FAPS vil indbringe spørgsmålet for overenskomstens parter, så det kan blive afklaret, om der er mulighed for at afregne ydelse 0105 ved anvendelse af AnamneseAssistenten.
Indtil sagen er afgjort af overenskomstparterne, må det frarådes, at I afregner 0105 (e-mail konsultation) ved anvendelse af AnamneseAssistenten.
Reglerne for anvendelse af e-mail konsultation findes i overenskomst om speciallægehjælp §44 samt protokollat af 18-09-2021 om elektronisk kommunikation.
Venlig hilsen
Sekretariatet