Gå til indhold

FAPS-Nyt Psykiatri Vigtig information om jeres modernisering

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollegaer

I forbindelse med moderniseringen udarbejdes en moderniseringsrapport, der beskrivelser specialet og indeholder det opdaterede ydelseskatalog.

Den godkendte moderniseringsrapport for specialet psykiatri i speciallægepraksis kan findes her.

Moderniseringsrapporten bliver gennemgået på to informationsmøder, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til rapporten.

De tidligere udmeldte mødedatoer er nu endelige. Møderne finder sted:

  • Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 17.00 – 19.00 i Vejle
  • Torsdag den 25. maj 2023 kl. 17.30 – 19.30 i København 

Husk at tilmelde jer informationsmøderne af hensyn til bestilling af forplejning mv. Tilmeldingen sker på tidligere fremsendt invitation.

Moderniseringen træder i kraft den 1. juni 2023.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier, Hanne Roed og Katrine Dahler-Eriksen

 

Specialespecifikke

Psykiatri