Gå til indhold

FAPS-Nyt Hvad kræves der for at din klinik må tilbyde psykoterapi – der er nu afklaring af kravene til klinikpersonalets udførelse af psykoterapi

Nyhed Faps-Nyt
I forlængelse af jeres modernisering opstod der spørgsmål til, hvornår klinikpersonale måtte udføre psykoterapi i speciallægepraksis.
Efter dialog mellem RLTN og FAPS er ydelsesbeskrivelserne derfor blevet præciseret.
Præciseringerne betyder, at klinikpersonalet kan udføre psykoterapi, selvom speciallægen ikke selv udfører psykoterapi. Det er desuden præciseret, at klinikpersonalet skal deltage i ekstern supervision.
Præciseringerne sikrer både kvaliteten og at alle praktiserende psykiatere kan benytte klinikpersonale til psykoterapi, når blot klinikpersonalet opfylder uddannelseskravene i ydelsesbeskrivelserne.
På baggrund af ovenstående er Moderniseringsrapporten opdateret, ligesom ydelsesbeskrivelserne for ydelse 0146 – Individuel psykoterapi  og ydelse 0262-0272 – Gruppepsykoterapi  er opdateret.
 
Med venlig hilsen
Sekretariatet