Gå til indhold

FAPS-Nyt Angående pligten til at deltage i en feriering – Gynækologi

Nyhed Faps-Nyt

FAPS og DFKO skal hermed præcisere, at alle praktiserende gynækologer med fuldtidsydernummer er forpligtede til at deltage i en feriering

På given foranledning skal FAPS og DFKO hermed præcisere, at alle praktiserende gynækologer med fuldtidsydernummer er forpligtede til at deltage i en feriering, jf. overenskomst om speciallægehjælp.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand for FAPS
Henrik Lajer, formand for DFKO

Specialespecifikke

Gynækologi