Gå til indhold

FAPS-Nyt Nu skal PRO Psoriasis anvendes hos praktiserende dermatologer - Dermatologi

Nyhed Faps-Nyt

PRO står for Patient Rapporterede Oplysninger, og er et vigtigt værktøj til patientinddragelse i kvalitetsarbejdet. Det er derfor beskrevet i overenskomsten, at der skal arbejdes med PRO i speciallægepraksis

Kære dermatologer
 

PRO står for Patient Rapporterede Oplysninger, og er et vigtigt værktøj til patientinddragelse i kvalitetsarbejdet. Det er derfor beskrevet i overenskomsten, at der skal arbejdes med PRO i speciallægepraksis. 

PRO Psoriasis er et elektronisk spørgeskema med 25 spørgsmål. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og ved at patienterne svarer på skemaet inden konsultationen, fungerer det som et supplement til den øvrige kliniske vurdering. Skemaet sendes til voksne psoriasispatienter inden deres konsultation hos en dermatolog i speciallægepraksis eller på sygehuset.

Skemaet er udviklet af dermatologer, sygeplejersker og patienter i regi af det nationale PRO sekretariat, og det er bl.a. pilottestet af 250 psoriasispatienter og fire praktiserende hudklinikker. Erfaringerne fra pilotafprøvningen viser at 97% af patienterne oplevede spørgsmålene som relevante og 98% vil gerne besvare skemaet igen. Klinikerne oplevede større overblik, mulighed for at prioritere i samtalen og bedre mulighed for opsporing af co-morbiditet hos patienterne i henhold til den kliniske retningslinje for psoriasis.

Sådan kommer du i gang
Skemaet ligger klar til brug og bestilles af klinikken via WebReq. Patienterne tilgår skemaet med nem-id og besvarer skemaet hjemme. Når patienten møder i klinikken, kan lægen se svarene via journalsystemet og anvende dem i samtalen.

Denne klinikvejledning beskriver, hvordan skemaet skal bestilles og anvendes i patientforløbet. Vi anbefaler, at I bruger den til at drøfte implementeringen med personalet i klinikken, da de kan have en vigtig rolle i at få skemaet sendt ud til patienterne. 

Du kan finde flere oplysninger om skemaets opbygning, algoritmer og resultater fra pilotprojektet på eKVIS' hjemmeside. 

Husk at der holdes webinar den 10. februar fra kl 14, hvor du kan høre mere - se FAPS Nyt af 14. januar 2022. Tilmeld dig ved at sende en mail til prosekr@sundhedsdata.dk.

(overstået webinar)

Tekniske spørgsmål skal rettes til supporten i Synlab på 75720177, og I kan kontakte eKVIS, hvis I har spørgsmål til skemaet eller materialet på ekvis@dadl.dk eller på telefon 35448458  

Venlig hilsen
Tomas Norman Dam, formand for DDO og eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Dermatologi