Gå til indhold

FAPS-Nyt Revideret høreapparataftale i Region Hovedstaden

Nyhed Faps-Nyt

Kære øre-, næse- og halslæger i Region Hovedstaden

FAPS og Region Hovedstaden har indgået en revideret aftale om høreapparatbehandling. Den reviderede aftale træder i kraft pr. 1. marts 2021.

De væsentligste ændringer i aftalen er:
•    Der kommer en særskilt kvote til hver øre-, næse- og halslæge i ordningen for genudleveringer inden fire år, når en patient har mistet et høreapparat, eller hvis høreapparatet er defekt. Honoraret for en genudlevering er fastsat til 1.649 kr. pr. 1. januar 2021 (ny ydelseskode 5252). Regionen meddeler den enkelte ørelæge størrelsen af genudleveringskvoten via E-boks.
•    Øre-, næse- og halslægerne i ordningen er forpligtet til at hjælpe patienter, der har været tilknyttet en øre-, næse- og halslæge, der er fratrådt eller udtrådt af ordningen. Det gælder både ved genudlevering og ved patientens øvrige problemer med et høreapparat udleveret under ordningen.
•    Fra og med kvoten for 2022 sker fordelingen af kvoter mellem lægerne i ordningen ligeligt over hele regionen.
•    Reglerne for adgangen til RHA-databasen er skærpet, herunder lægens pligt til at sikre, at ophørte medarbejdere ikke længere har adgang til databasen.
•    Ved misligholdelse er det muligt at blive udelukket fra at være omfattet af aftalen.
Vi vil også benytte lejligheden til at erindre om, at I har pligt til følgende:
•     At regionen skal orienteres, når den årlige kvote for høreapparater er opbrugt.
•    At I er forpligtet til at anvende RHA-databasen, så I kan undersøge, hvornår en patient sidst har fået høreapparat.
•    At der skal ske indberetning til Amgros minimum hver anden uge af hensyn til lagerbeholdningen.

Du kan læse aftalen her

Venlig hilsen
Andreas Tomaas Ravn og Lars Frølund,
FAPS Region Hovedstaden

Regionsspecifikke
Region Hovedstaden