Gå til indhold

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet - Gynækologi

Nyhed Faps-Nyt

I er alle godt i gang med at diagnosekode i jeres journalsystem, men en del af jer mangler at tilmelde jer projektet "Diagnosekoder" i Sentinel.
(Sendt til specialerne: Gynækologi, Intern Medicin, Neurologi, Ortopædkirurgi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Pædiatri, Reumatologi, Øre-Næse-Halslæger)

I er alle godt i gang med at diagnosekode i jeres journalsystem, men en del af jer mangler at tilmelde jer projektet "Diagnosekoder" i Sentinel. Når du er tilmeldt, kan du få returdata om diagnosekoderne hos dig selv i en kvalitetsrapport. Samtidig kan du se en sammenligning med resten af specialet - uden at du kan identificere de andre klinikker. 

Du tilmelder dig i Sentinel administrationsmodulet – se her, hvordan du finder administrationsmodulet i dit lægesystem. Her skal du klikke på fanen "Projekttilmelding" og sætte flueben i projektet "Diagnosekoder". Denne kortfilm indeholder en visning af projekttilmeldingen.
Sentinel samler og behandler diagnosekoder fra det tidspunkt, hvor du er tilmeldt projektreglen. 

Du kan tilgå din kvalitetsrapport fra eKVIS' hjemmeside om Sentinel, hvor du også kan finde mere information om Sentinel.

Få Sentinel installeret
Er du en dem, der endnu ikke har fået installeret Sentinel, skal du kontakte dit lægesystem og få det installeret. Som vi tidligere har skrevet om i FAPS-Nyt 43/2021 skal du gøre følgende for at få sat Sentinel rigtigt op:

  • Kontakt dit lægesystem med henblik på installation af Sentinel 
  • Indgå databehandleraftale med Sundhed.dk, der er databehandler for Sentinel 
  • Accepter opsætningen af Sentinel i administrationsmodulet 
  • Tilmeld dig diagnosekode projekt i administrationsmodulet – fanen projekttilmelding 

Se denne korte film med introduktion til opsætning af Sentinel.

Du får først udbetalt et tilskud af regionen på 7.500 kr for installation af Sentinel, når du har tilmeldt dig diagnosekodeprojektet.

Udvidet support
Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte supporten, som vil have åbent til kl. 19 torsdag den 3. marts og mandag den 7. marts.
Kontakt Sentinel support på 4422 2080 eller support@sentinel-support.dk

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Gynækologi

Intern Medicin

Neurologi

Ortopædkirurgi

Plastikkirurgi

Psykiatri

Pædiatri

Reumatologi

Øre-Næse-Halslæge