Gå til indhold

FAPS-Nyt Ændringer i moderniseringsrapport og valideringer - Reumatologi

Nyhed Faps-Nyt

Efter ønske fra speciallægeorganisationen har overenskomstparterne foretaget nedenstående ændringer pr. 1. oktober 2022.

Kære reumatologer

Efter ønske fra speciallægeorganisationen har overenskomstparterne foretaget nedenstående ændringer pr. 1. oktober 2022. Speciallægeorganisationen har haft ønske om flere ændringer, men de er henvist til en kommende modernisering.

Moderniseringsrapporten

 • Figuren på side 31 er suppleret med muligheden for at benytte ydelse 2635 – Opstart og skift af DMARD-behandling i sammenhæng med ydelse 0120 – 2. konsultation. 
 • Ydelsesbeskrivelse 0107 - Kontrol af patienter i DMARD-behandling via telefon eller e-mail korrigeres under særlige hold, således at ordet "og" er slettet. 
 • Ydelsesbeskrivelsen 0131 - Senere konsultation – Inflammatorisk forløb for patienter i DMARD-behandling præciseres i afsnittene Målgruppen og Undersøgelse/behandling, med følgende supplerende tekst: ” …, medmindre dette er foretaget i forbindelse med ydelse 0120 - 2. konsultationen. Herudover er tidligere begrænsning vedrørende anvendelse af ydelse 2635 – Opstart og skift af DMARD-behandling slettet. 

Ændringerne i sin helhed kan læses i moderniseringsrapporten her

Valideringsrapport

Det er muligt at kombinere ydelse 2635 – Opstart og skift af DMARD-behandling med nedenstående tillægsydelser:

 • 2623 - Manuel terapi 
 • 2624 - Triggerpunkt-akupunktur 
 • 2628 - Tapening 
 • 2630 - Instruktion i øvelsesterapi 
 • 2632 - Senere ultralydsundersøgelse 
 • 2636 - Injektionsbehandling 
 • 2638 - Ultralydsvejledt procedure 
 • 2639 - Aspiration fra led eller lednære strukturer 

Den reviderede valideringsrapport kan læses her

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner
Formandskab for FAPS

 

Specialespecifikke

Reumatologi