Gå til indhold

FAPS-Nyt Anvendelse af anæstesi i ortopædkirurgisk speciallægepraksis

Nyhed Faps-Nyt

Kære anæstesiologer

I forbindelse med moderniseringen af det ortopædkirurgiske speciale har det fra den 1. april 2021 været muligt for ortopædkirurgerne at rekvirere anæstesiologisk bistand til en række ydelser. Det fremgår af følgende ydelsesbeskrivelse, hvilke ydelser der er tale om.

FAPS anbefaler ortopædkirurgerne at indgå aftale med en konkret anæstesiolog, før ortopædkirurgerne henvender sig til regionen med ønske om at påbegynde rekvisition af anæstesiologisk bistand. Det er ortopædkirurgen, som har ansvaret for at henvende sig til regionen. Det anbefales i forlængelse heraf, at FAPS' sekretariat orienteres om en eventuel henvendelse til regionen.

Derudover har Danske Anæstesiologers Organisation og Danske Ortopæders Organisation udarbejdet en aftale, der beskriver samarbejdsfladen mellem den opererende ortopædkirurg og anæstesiologen ud fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv. I kan finde aftalen her. FAPS, Danske Ortopæders Organisation og Danske Anæstesiologers Organisation anbefaler kraftigt, at aftalen gennemgås og underskrives af begge parter. En lignende aftale er som bekendt indgået mellem alle de praktiserende ørelæger og de anæstesiologer, som bedøver i ørelægepraksis.

De to organisationer har også udarbejdet en oversigt over, hvilke krav til faciliteter der er til en ortopædkirurgisk speciallægepraksis for at kunne tilbyde operationer med anæstesiologisk bistand. Du kan finde oversigten her.

Når I skal afregne anæstesiologiske ydelser i ortopædkirurgisk speciallægepraksis, skal I anvende de generiske ydelser 3021-3025. Det er således tidsforbruget ved den konkrete anæstesi, som er afgørende for honoraret.

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke

Anæstesiologi
Ortopædi