Gå til indhold

FAPS-Nyt Øjenlæger Justerede ferieringe, gældende fra 1. januar 2023 - Oftalmologi/Øjenlæger

Nyhed Faps-Nyt

Her kan I se de reviderede ferieringe, som vil gælde for jeres speciale fra 1. januar 2023

Kære praktiserende øjenlæger

I FAPS Nyt d. 22. april 2022 orienterede vi om de nye ferieringe, som skal gælde fra 1. januar 2023.

I forlængelse heraf har der været dialog med pågældende specialers bestyrelsesmedlem/observatør, organisationsformand samt repræsentanter fra regionsbestyrelserne. Det har ført til visse justeringer af ferieringene.

På dette link kan I se de reviderede ferieringe, som vil gælde for jeres speciale fra 1. januar 2023 

Formålet med ferieringene er, at speciallægerne inden for en feriering skal koordinere deres ferie i sommerferien (uge 28, 29, 30 og 31), efterårsferien (uge 42), juleferien (dagene mellem jul og nytår), vinterferie (uge 7, hhv. uge 8) og de 3 dage op til påske.

I vil i løbet af få dage modtage en mail med navne og kontaktoplysninger på de personer, I er i feriering med. Den første opgave for speciallægerne i den enkelte feriering bliver at beslutte, hvem af dem, der skal påtage sig opgaven som feriekoordinator. Hver feriekoordinator kompenseres med et årligt beløb på 10.000 kr.

Gruppen af feriekoordinatorer vil blive inviteret til et opstartsmøde efter sommerferien med det formål at udveksle idéer til, hvordan koordinatoropgaven bedst gribes an.

Flere oplysninger om de nye ferieringe findes på dette link med Spørgsmål og svar.

Venlig hilsen
Sekretariatet