Gå til indhold

FAQ om ferieringe i speciallægepraksis

Her finder du spørgsmål og svar om ferieringe i speciallægepraksis

Det nye krav om ferieringe kom ind i overenskomsten efter krav fra Danske Regioner, men det har også været et stort ønske fra vores kolleger i almen praksis - og ikke mindst fra vores patienter. Etablering af bedre tilgængelighed i ferieperioder ligger i direkte forlængelse af FAPS’ vision for speciallægepraksis som en integreret del af sundhedsvæsenet. Det vil også være vigtigt for vores udvidede samarbejde med almen praksis, som vi fremover skal bistå med faglig konferering og med vurdering af patienter ved enkeltstående konsultation inden 30 dage.

Det er aftalt i overenskomsten, at FAPS skal etablere ferieringe i følgende specialer: Øjenspecialet, øre-, næse- og hals, dermatologi og gynækologi.

Speciallægerne i ferieringen har en forpligtelse til at koordinere, så mindst én klinik i ferieringen er åben i sommerferien (uge 28, 29, 30 og 31), efterårsferien (uge 42), juleferien (dagene mellem jul og nytår), vinterferien (uge 7, hhv. uge 8) og de 3 dage op til påske.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke omfattet af pligten til at koordinere ferie.

Ferieringene gælder fra d. 1. januar 2023.

Man aftaler internt i ferieringen, hvordan de enkelte uger og dage fordeles – det kan fx aftales at én klinik holder åbent i uge 28 og 29, og en anden klinik i uge 30 og 31. Og at én klinik holder åbent op til påske og en anden mellem jul og nytår.

Ja, man kan ansætte en speciallægelig vikar til at passe klinikken, mens man selv holder ferie.

Hver feriering bliver bedt om at indstille en feriekoordinator til FAPS. Feriekoordinators opgave er at stå for den praktiske koordinering. Skulle det ske, at der ikke kan opnås enighed om en ferieplan for en feriering, er det feriekoordinator, der har den endelige kompetence til at fastlægge ferieplanen.

Nej, den enkelte speciallæge vil selv skulle registrere ferie - og al anden kliniklukning - i det nye elektronisk inddateringssystem. Disse oplysninger vil blive overført til Min Læge app’en, hvor patienter fra 1. januar 2023 vil kunne fremsøge åbne speciallægeklinikker.

Nej, det er der ikke krav om. Hvis der fx er speciallæger, som foretrækker at lægge deres sommerferie i august eller september, så aftaler man i ferieringen, at de dækker vagten i skolesommerferien. Det afgørende er, at der er mindst én klinik åben i de perioder, hvor koordineringsforpligtelsen gælder.
Men det kan være en fordel at have et rul som back-up, så det er klart, hvem der har forpligtelsen, hvis ferieønskerne ikke ”går op”.

Man har som udgangspunkt forpligtelsen til at sørge for at éns ferievagt passes, selv om man er syg. Man må i så fald ansætte en vikar, eller man må bytte med en anden i ferieringen, hvis det kan lade sig gøre.
Hvis man ikke kan skaffe vikar eller bytte med andre i ferieringen, må det anses for force majeure. Man må i så fald meddele dette til regionen og til feriekoordinator.

Ja, man er forpligtet til at tage akutte patienter, hvis man holder åbent, også selvom man ikke har ferievagten. Man må ikke henvise akutte patienter videre til ferievagten.

Nej, man kan sagtens se almindelige patienter. Men man skal reservere et tiltrækkeligt antal akutte tider, så man kan tilbyde tid til patienter, som vurderes at have et akut behandlingsbehov. Reserverede tider, der ikke bruges til akutte patienter, vil ofte kunne anvendes af patienter på venteliste.

FAPS er blevet spurgt, om dermatologer og gynækologer, der plejer at holde en ugentlig administrationsdag hjemmefra, kan fortsætte med det i de uger, hvor de har ferievagten.

Det afgørende er, at man på administrationsdagen fortsat er tilgængelig for telefoniske henvendelser fra patienter (min. 2 timer pr. dag, jf. OK), og at man er tilgængelig på sit bagomnummer for almen praksis i fuldt omfang. Hvis dette kan foregå hjemmefra, er der som udgangspunkt ikke krav om tilstedeværelse i klinikken, men man skal være i stand til at modtage patienter i klinikken, hvis dette er påkrævet.

For øjenlæger og øre-, næse- halslæger indeholder overenskomsten krav om at man tilbyder konsultation på alle hverdage - undtagen lørdag - og i disse specialer er det derfor ikke muligt at holde en ugentlig administrationsdag hjemme.

Nej, patienter har frit speciallægevalg, det gælder også i ferier. Så man kan ikke afvise en patient med den begrundelse at vedkommende “hører til” i en anden feriering.

Man indgår i ferieringen med det antal kapaciteter, som praksis råder over. Et kompagniskab med 2 speciallæger har 2 kapaciteter og indgår derfor med 2 pladser i ferieringen.

Man indgår i ferieringen med det antal kapaciteter, som praksis råder over. En delepraksis med 2 speciallæger har 1 kapacitet, som de deles om. Dvs. de deles om 1 plads i ferieringen.

Man indgår i ferieringen med det antal kapaciteter, som praksis råder over. Hvis man er i en generationsskifteaftale, hvor 2 speciallæger deles om 1 kapacitet, deles man om 1 plads i ferieringen.

FAPS har i første omgang valgt, at speciallæger med deltidsydernummer skal stå uden for ferieringene. Det skyldes vanskelige planlægningsmæssige forhold, idet deltidsydere kun arbejder få dage i deres praksis og ofte har anden beskæftigelse resten af ugen.