Gå til indhold

Speciallæger ansat i klinik

Der er strenge krav i overenskomsten for at benytte vikar eller assisterende speciallæge - du finder kravene her:

Vær opmærksom på, at der kun er meget begrænsede muligheder for at anvende vikar eller assisterende speciallæge i speciallægepraksis. Kontakt sekretariatet hvis du er i tvivl om reglerne, for du risikerer en sanktion for overtrædelse af overenskomsten, hvis du anvender vikar eller assisterende speciallæge uberettiget. Reglerne findes i overenskomstens §47 og §14 med den tilhørende anmærkning.

Kontrakter

Hvis du skal ansætte en speciallæge som vikar/assisterende speciallæge i speciallægepraksis, er det op til jer at aftale lønvilkår.

Her kan du læse om, hvorvidt vikarer skal være lønmodtagere eller om de kan være tilknyttet som selvstændige konsulenter. (pdf)

Her kan du se forslag til lægevikar/assisterende speciallæge, der ansættes som funktionærer med løn beregnet som en procent af omsætningen (word-fil)

Her kan du se forslag til lægevikar/assisterende speciallæge, der ansættes som funktionærer med fast løn (word-fil)

Her kan du se forslag til ansættelseskontrakt for lægevikar/assisterende speciallægepraksis - ikke funktionærer (pdf)