Om FAPS

Foreningen har 1049 medlemmer pr. 1. januar 2023.