Gå til indhold

FAPS-Nyt 57/2023 Diagnosekoder, der registreres i dit system d. 1. januar 2024 og fremefter, skal leveres til Sundhedsdatastyrelsen

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende speciallæger

Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes inden jul at udstede en ny bekendtgørelse, der betyder at diagnosekoder, der sættes af de praktiserende speciallæger d. 1. januar 2024 og frem, skal leveres til Sundhedsdatastyrelsen.

Baggrunden er, at FAPS' bestyrelse gennem flere år har arbejdet for, at data fra speciallægepraksis skulle blive omfattet af Landspatient­registret. Efter dialog med Sundhedsdatastyrelsen, som driver Landspatientregistret, er det dog blevet klart, at egentlig indberetning til Landspatientregistret ville være for tidskrævende.

Speciallægepraksis bliver i stedet en del af et nyt register - et såkaldt nationalt datagrundlag - som også skal indeholde data fra almen praksis og kommuner.

Bestyrelsen ser det som noget meget positivt, at data fra speciallægepraksis herved kan stilles til rådighed for fx forskning, da vi har set eksempler på misvisende forskningsresultater som følge af, at forskerne i dag kun har adgang til sygehusdata.

Samtidig vil det nye datagrundlag synliggøre den store aktivitet i vores sektor over for fx Sundhedsklyngerne, som forventes at få en stor rolle i planlægningen af det sammenhængende sundhedsvæsen.

Levering til Sundhedsdatastyrelsen  vil ske via Sentinel. Ved at benytte Sentinel sikres det, at indberetning kan ske uden at tage tid fra de praktiserende speciallægers kliniske arbejde.

Det er planen, at det nye system skal være klar i første halvdel af 2024. Når man tilmelder sig projektet i Sentinel, vil der blive åbnet for, at Sundhedsdatastyrelsen modtager de diagnosekoder, speciallægen har registreret fra 1. januar 2024 og frem.

Diagnosekoder og Sentinel skal anvendes til flere og flere formål, det er derfor en god ide at være sikker på, at opsamlingen af diagnoser i din klinik fungerer, som det skal.

Brug denne tjekliste til at sikre, at den basale dataopsamling kører i din klink. Der kan være forskellige årsager til, at diagnoser ikke opsamles.

Du kan se din rapport med fordelingen af diagnosekoder på patienterne i din klinik ved at logge ind med MitId Erhverv her.

Venlig hilsen
Sekretariatet