Gå til indhold

Positivliste for Børne- og ungdomspsykiatri

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

Med uddannelsesaktiviteter menes kongresser, symposier, kurser, workshops, seminarer og møder med det formål at efteruddanne og opdatere faglig viden for børne- og ungdomspsykiatere.

 1. Uddannelsesaktiviteter arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) samt udvalg og/eller interessegrupper under DPS.
 2. Uddannelsesaktiviteter arrangeret af Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO).
 3. Uddannelsesaktiviteter omhandlende diagnostiske, psykofarmakologiske, psykoterapeutiske, socialpsykiatriske og socialpædagogiske emner arrangeret af faglige og tværfaglige organisationer anerkendt af DPS.
 4. Uddannelsesaktiviteter arrangeret af Lægeforeningen eller dennes delforeninger med relevans for B & U og/eller funktion i speciallægepraksis.
 5. Uddannelsesaktiviteter arrangeret af universiteterne med relevans for B & U.
 6. Uddannelsesaktiviteter arrangeret af de regionale lægeforeninger med relevans for B & U.
 7. Uddannelsesaktiviteter arrangeret af og for praktiserende speciallæger med relevans for B & U, herunder også aktiviteter, hvor andre for faget relevante faggrupper deltager (f.eks. psykologer, socialrådgivere, sociologer).
 8. Internationale uddannelsesaktiviteter med relevans for B & U, f.eks. arrangeret af European Society for Child and Adolescent Psychiatrists (ESCAP), International Association for Child and Adolescent Psychiatrists and Allied Professions (IACAPAP), World Psychiatric Association (WPA), American Psychiatric Association (APA).
 9. Uddannelsesaktiviteter, herunder studieophold på børne-, ungdoms- eller voksenpsykiatriske hospitalsafdelinger i Danmark eller udlandet.
 10. Internationale symposier og møder med fuldt fagligt dagsprogram, der er organiseret af medicinalindustrien i samarbejde med speciallægeorganisationen
 11. Firmasponsorerede møder og kurser med fuldt fagligt dagsprogram. Tilskud betinges af godkendelse i DPBO
 12. Møder og kurser arrangeret af organisationer, der varetager områder af psykiatriske patienters dagligdag, og som derfor er relevante samarbejdspartnere.
 13. Eksempelvis: Kriminalforsorgen - Voldssekretariatet - Organisationer der behandler misbrugere Den enkelte organisation skal godkendes af DPBO.

For uddannelsesaktiviteter, der ikke umiddelbart omfattes af ovenstående, samt i tvivlstilfælde, indsendes program for den aktuelle uddannelsesaktivitet til formanden for DPBO, der sammen med fællesudvalget for DPBO og DPS vurderer, om deltagelse i uddannelsesaktiviteten bør være tilskudsberettiget fra Praktiserende Speciallægers Efteruddannelsesfond.