Gå til indhold

Positivliste for Dermatologer

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

 1. AAD-mødet (American Academy of Dermatology)
 2. EADV-kongressen (European Academy of Dermato-Venerology)
 3. Nordisk Dermatologkongres
 4. Kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
 5. DDS-mødet (Dansk Dermatologisk Selskab)
 6. Kurser arrangeret af speciallægeselskaberne med videnskabeligt indhold
 7. Kurser og møder arrangeret af speciallægeorganisationerne med praktiske formål
 8. Tværfaglige kurser arrangeret af de regionale lægeforeninger og/eller af Lægeforeningen, herunder samarbejdskurser medinddragende speciallæger i almen medicin
 9. Kurser i overenskomstforhold arrangeret i fællesskab med Regionerne
 10. Kurser i forsknings- og undervisningsaktivitet
 11. Kurser om faglige emner arrangeret af FAS og FAPS
 12. Det årlige Dermatologimøde
 13. Fællesmøde mellem Lægeforeningens Sundhedskomité, Sundhedskomitéens underudvalg og Lægeforeningernes Sundhedsudvalg (1 kursusdag)
 14. Melanoma Workshop
 15. Forskellige kurser i operationsteknik

Deltager man i andre møder eller kurser med forsknings- eller undervisningsindhold, der ikke er omtalt i ovennævnte, kan man indsende program til DDO's formand. DDO's formand vil så konferere med formanden for DDS-efteruddannelsesudvalg, og i løbet af få dage vil man kunne få at vide, om man kan opnå kursusrefusion.