Gå til indhold

Positivliste for Intern medicin

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

  1. Faglige møder, seminarer og kongresser organiseret af ind- og udenlandske videnskabelige selskaber.
  2. Faglige efteruddannelseskurser organiseret af ind- og udenlandske specialeselskaber
  3. Kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
  4. Faglige kurser og møder i DIMO's og grenspecialeselskabernes regi
  5. Derimod kan firmasponsorerede kurser/møder kun accepteres efter forud godkendelse i DIMO og de skal være arrangeret i samarbejde med DIMO.
  6. Kurser arrangeret af og for speciallæger evt. i samarbejde med sygehuse samt kliniske visitter og praktiske færdighedskurser