Gå til indhold

Positivliste for Kirurgi

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

Specialespecifikke kurser:

 1. Faglige møder, symposier, seminarer og kongresser organiseret af ind- og udenlandske videnskabelige selskaber
 2. Faglige efteruddannelseskurser organiseret af ind- og udenlandske videnskabelige selskaber
 3. Faglige efteruddannelseskurser arrangeret af speciallægeorganisationerne herunder kurser med praktiske formål
 4. Kurser arrangeret i samarbejde mellem medicinalindustri og videnskabelige selskaber
 5. Kurser arrangeret i samarbejde mellem medicinalindustri og speciallægeorganisationer
 6. Kurser arrangeret af og for speciallæger evt. i samarbejde med sygehuse samt kliniske visitter og praktiske færdighedskurser

Tværgående kurser:

 1. Læge- og Leder-kurser og kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
 2. Kurser om faglige emner arrangeret af FAS og FAPS
 3. Kurser arrangeret i samarbejde med Regionen
 4. Kurser arrangeret af videnskabelige selskaber og speciallægeorganisationer
 5. Kurser arrangeret af Lægeforeningen og de regionale lægeforeninger
 6. Kurser arrangeret af regionerne enkeltvis eller i regionalt samarbejde
 7. Kurser arrangeret af offentlige myndigheder eller i samarbejde med disse