Gå til indhold

Positivliste for Neurologi

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

Specialespecifikke kurser

 1. Møder i Dansk Neurologisk Selskab
 2. Dansk Neurologisk Selskabs efteruddannelseskurser
 3. Faglige møder, klinikker, på de neurologiske afdelinger
 4. Faglige kurser arrangeret i samarbejde mellem medicinalindustri og videnskabelige selskaber eller speciallægeorganisationer
 5. Surnummerær tjeneste på en neurologisk afdeling
 6. Internationale møder, symposier, kongresser, arrangeret af videnskabelige selskaber
 7. Internationale kurser, arrangeret af videnskabelige selskaber eller neurologiske afdelinger
 8. Internationale symposier og møder med fuldt dagsprogram, der er arrangeret af medicinalindustrien i samarbejde med speciallægeorganisationen


Andre kurser

 1. Kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
 2. Kurser, der er arrangeret af Regionen, speciallægeorganisationerne, Lægeforeningen eller de regionale lægeforeninger.
 3. Kurser arrangeret af anden offentlig myndighed.