Gå til indhold

Positivliste for Øjenlæger

Møder, kurser, kongresser:

  1. Efteruddannelseskurser afholdt i DØO-regi
  2. Efteruddannelseskurser samt hel- og halvdagsmøder afholdt under Dansk Ofthalmologisk Selskab. Andre ofthalmologiske videnskabelige selskaber, efteruddannelseskurser, samt møder (f.eks. Dansk Gluakomselskab, Dansk Medicinsk Kontaktlinseforening). Nordiske øjenlægemøder og kongresser afholdt af de nordiske øjenlægeforeninger samt videnskabelige selskaber
  3. Internationale møder og kongresser, afholdt af f.eks. europæiske øjenforeninger, europæiske samt verdenskongresser afholdt indenfor faget som helhed samt kongresser indenfor subspecialer
  4. AAO-møder samt øvrige amerikanske møder, der er CME pointgivende
  5. Kursus og mødeaktiviteter afholdt af firmaer (instrumentfirmaer, medicinalindustri etc.) skal - for at kunne udløse CME point/kompensation fra Efteruddannelsesfonden - på forhånd være godkendt og arrangeret i samarbejde med DOS og DØO

Lokale aktiviteter

  1. Lokale efteruddannelsesaktiviteter, møder arrangeret af specialafdelinger
  2. Studieophold på lokalafdelinger eller på specialafdelinger f.eks. Statens Øjenklinik

Tekniske administrative kurser:

  1. Kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
  2. Praksisrelevante edb-kurser
  3. Lægeforeningens tillidsmandskurser.