Gå til indhold

Positivliste for Øre-, Næse- og halslæger

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

Kurser og andre efteruddannelsesaktiviteter:

Kliniske og teoretiske:

 1. DSOHH's 2 årlige efteruddannelseskurser
 2. DSOHH's hel- og halvdagsmøder flere gange årligt
 3. Kliniske visitter arrangeret af DSOHH
 4. Møder arrangeret af specialets afdelinger: 
  specialerådsmøder, kliniske møder, litteraturmøder
 5. Efteruddannelsesmøder arrangeret lokalt af erhvervs- og uddannelsesforeninger, bestående af regionale grupper af praktiserende speciallæger
 6. Diverse møder og kurser, udbudt af andre videnskabelige selskaber
 7. Møder og kurser arrangeret af den regionale lægeforenings kursusudvalg og/eller af Lægeforeningen
 8. Møder arrangeret i samarbejde med medicinalselskaber
 9. Internationale møder og kongresser: eksempelvis nordisk kongres, europæisk kongres, verdenskongres for faget som helhed samt kongresser inden for subspecialer
 10. Møder arrangeret af foreningen Danske Otologer i Praksis

Praktiske kurser, færdighedskurser:

 1. Danske kurser i otokirurgi, rhinokirurgi, FESS-kirurgi og moderne laserkirurgi, kliniske visitter
 2. Udenlandske kurser, der dækker faget bredt (bl.a. CO2 -laser)
 3. Generelt færdighedskurser mere bredt; herunder ultralyds- og svimmelhedsundersøgelser

Teknisk administrative kurser:

 1. Kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
 2. Edb-kurser

Kurser i ledelse og administration:

 1. Læge og Leder-kurser
 2. Lokale regionale kurser
 3. Kurser arrangeret i samarbejde med Regionerne
 4. De regionale Lægeforeningers kurser i Kommunikation
 5. Kurset udbedt af LUF