Gå til indhold

Positivliste for Patologi

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

Nationale efteruddannelsestilbud

Kurser

 1. Teoretisk
  Efteruddannelseskurser i Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi (DSPAC)
 2. Tværfaglige
  Kurser i Dansk Selskab for Patologi (DSP)
 3. Praktiske laboratoriemetoder
  Kurser i Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi (DSCH)

Møder

 1. Årsmøder i DSPAC
 2. Videnskabelige møder i DSPAC
 3. Videnskabelige møder i DSP
 4. Møder i DSCH
 5. Diverse kurser og møder afholdt af andre videnskabelige selskaber.

Internationale efteruddannelsestilbud

Kongresser

 1. European Society of Pathology (ESP)
 2. International Academy of Pathology (IAP)
 3. IAP, USA and Canadian division
 4. World Association of Societies of Pathology (WASP)
 5. European Congress of Cytology (EFCS)
 6. International Academy of Cytology (IAC) kongres

Kurser
Teoretiske/praktisk/færdigheds

 1. European School of Pathology under ESP
 2. IAC, Wien, afholder cytologikursus med eksamen
 3. Johns Hopkins, Baltimore
 4. Memorial Sloane Kettering
 5. Mayo Clinic
 6. Armed Forces Inst. of Pathology (AFIP)

Andre

 1. Diverse kurser og kongresser arrangeret af andre internationale selskaber og nationale selskaber i andre lande med patologisk anatomisk og/eller molekylærbiogisk relevans og/eller korrelation mellem patologisk anatomi og cytologi og klinik.
 2. Deltagelse i diverse kurser, studieophold eller foredrag arrangeret lokalt på sygehuse af Regional Lægeforening, Lægeforeningen eller universiteterne, herunder kurser i ledelse og administration og pædagogik.
 3. Kurser i overenskomstforhold arrangeret i fællesskab med regionen.
 4. IT kurser
 5. Undervisning af praktiserende læger
 6. Deltagelse i aktiviteter på sygehusafdelinger.