Gå til indhold

Positivliste for Radiologi

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

Møder og kurser i øvrige nationale foreninger, visse emner i radiologiske selskaber mv.

Hvis der er tvivl om godkendelse, indhentes godkendelse hos DRO.

Nationalt

 1. Videnskabelige møder i DRS
 2. Efteruddannelseskurser i DRS
 3. Januar-mødet i Odense
 4. Forårsmødet i DRS
 5. Møder i DRO's regi

Nordisk, europæisk og internationalt

 1. Nordisk Kongres for Medicinsk Radiologi
 2. CT/MR - kurset i Uppsala
 3. Intern. London Course in CT and MRI
 4. Japansk-Skandinavisk Symposium
 5. European Congress of Radiology (ECR)
 6. RADIOLOGY (England)
 7. Royal College of Radiologists, møder, skift. emner
 8. Davos-kurser (Schweiz), organspecifikke
 9. NICER - generelt eller organspecifikke
 10. RSNA
 11. International Congress of Radiology (ICR)
 12. ARRS (American Roentgen Ray Society)

NEURORADIOLOGI
Inkl. hoved, hals og columna samt neuro-intervention

Nationalt

 1. Dansk foreningen for Neuroradiologi, videnskabelige møder og kurser

Nordisk

 1. Svensk forening for Neuroradiologi, møder og kurser
 2. Nordisk forening for Neuroradiologi, møder og kurser

Internationalt

 1. European Society of Neuroradiology, ESNR
 2. American Society of Neuroradiology, ASNR
 3. Neuro-emner ved RSNA
 4. Neuro-emner ved ECR
 5. Europæiske neuroradiologiske kurser
 6. NICER neuroradiologi
 7. ERASMUS CNS/MR
 8. DAVOS CNS
 9. Internationalt symposium
 10. ABC-course + møde i intervent. neurorad. Val d'Isere
 11. Zurich course in Intervent. Neurorad.
 12. American Society of Interventional Neuroradiologi
 13. Intern. Course on MRI/US/CT in neuropediatric

THORAXRADIOLOGI

Internationalt

 1. European Society of Thoracic Imaging
 2. Davos-kursus i thoraxradiologi

GASTROINTESTINAL RADIOLOGI

Internationalt

 1. Eur. Soc. of Gastrointest. and Abd. Rad., ESGAR
 2. Soc. of Gastroint. and Abd. Rad., SGAR (USA)
 3. Gastroint. Rad. with Intervention, London
 4. Gastroint. Rad. med Intervention, Malmø
 5. Radiological Symposium, Graz
 6. NICER

UROGENITAL RADIOLOGI

Internationalt

 1. European Society of Uroradiology
 2. Society of Uroradiology (USA - af og til i Europa)
 3. NICER
 4. ESDIR

MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI

Internationalt

 1. European Society of Musculoskeletal Radiology
 2. British Society of Skeletal Radiology
 3. International Skeletal Society (tværfagligt)

PÆDIATRI

Nationalt

 1. Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi, videns. Møde

Internationalt

 1. Svensk Forening for Pediatrisk Radiologi
 2. Eur. Soc. on Pediatric Rad., ESPR, kursus/kongres
 3. ESPR course in pediatric radiology, Frankrig 1998
 4. Intern. Course on MRI/US/CT in neuropediatric
 5. NICER
 6. Society of Pediatric Radiology, (USA) møde

VASKULÆR INTERVENTIONSRADIOLOGI

Nationalt

 1. Dansk forening for interventions radiologi, møde

Nordisk

 1. Skandinavisk endovaskulær study group, møde
 2. Practical Training in Interventional Radiology

Internationalt

 1. Society of Cardiovasc. and Interv. Radiology, SCVIR
 2. Cardiovasc. and Intervent. Rad. Society of Europe, CIRSE
 3. Royal College of Radiologists
 4. Endovascular Therapy Course, Nancy/Paris
 5. Dotter Interventional Institute

ULTRALYD

Nationalt
Videnskabelige møder i DUDS:

 1. DUDS' basalkursus i radiologisk ultralyd no 28/1998
 2. Herlev Hospitals Dopplerkursus
 3. DUDS' Dopplerkursus
 4. Herlev Hospitals muskuloskeletal UL-kursus
 5. DUDS' efterudannelseskursus
 6. DUDS' kursus i avanceret UL-teknik
 7. Herlev Hospitals interventionel non-vaskulær radiologi
 8. Herlev Hospitals basalkursus i kir.-med. UL
 9. DUDS' tværfaglige kursus i muskuloskeletal UL

Nordisk, europæisk og internationalt

 1. Interventional US (KAS Herlev)
 2. EURODOP (evt. inkl. Int. conf. on contrast-US)
 3. EUROSON school of US
 4. EFSUMB-kongres (EUROSON)
 5. WFUMB-kongres
 6. AIUM-kongres
 7. Ultraschall Dreiländertreffen
 8. BMUS og andre selskabsmøder
 9. IBUS (workskop on breast-US)
 10. ISMUS (Int. soc. musc.-skel. sonography)
 11. EUROTRANSMED

MR

Nationalt

 1. Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans, kursus
 2. DSMMR efteruddannelseskursus
 3. DSMMR, vidensk.møde, klubmøder

Internationalt

 1. Nordisk introduktionskursus i klinisk MR
 2. ERASMUS-kurserne:
  Basic MRI Physics
  Angiography, Cardiovascular and Interventional MRI
  Osteoarticular MRI
  Head & Neck MRI
  MR of the Breast (RCR-CME: 17)
  Abdominal MRI
  CNS I
  CNS II
 3. Eur. Soc. of MR in Med. and Biol.
 4. Int. Soc. of MR in Med.
 5. International London Courses in CT and MRI

Endvidere ydes tilskud til de specialespecifikke kurser, som er nævnt i Ramme for positivlister, og som omhandler billeddiagnostiske emner.

Ligeledes ydes tilskud til de tværgående kurser, som er nævnt i Ramme for positivlister.