Gå til indhold

Positivliste for Reumatologer og Fysiurger

Følgende kurser vil altid medføre refusion:

Kongresser

 1. Scandinavian Congress  of Rheumatology
 2. European Congress of Rheumatology
 3. ILAR (International League against Rheumatism)
 4. PANLAR (Panamerican League against Rheumatism)
 5. EULAR (European League against Rheumatism)
 6. IASP (International Association for the Study of Pain)

Dertil kommer yderligere et antal nationale, regionale og internationale kongresser, som arrangeres af beslægtede videnskabelige organisationer i bl.a. Sports Medicine, og Physical Medicine and Rehabilitation.

Efteruddannelseskurser

 1. Dansk Reumatologisk Selskabs efteruddannelseskurser (Forårsmøder, Efterårsmøder og øvrige kursusaktiviteter, herunder Årskurser)
 2. Efteruddannelseskurser arrangeret af Dansk Selskab for Rehabilitering og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
 3. Andre kurser arrangeret af andre videnskabelige selskaber med reumatologisk indhold
 4. Møder og faglige kurser arrangeret af Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation.

Andre møder og kurser

 1. Møder og kurser arrangeret af de regionale lægeforeningers Kursusudvalg
 2. Andre møder, kurser, symposier, seminarer arrangeret af Medicinalindustrien  oftest med højt videnskabeligt indhold og arrangeret af medlemmer af Dansk Reumatologisk Selskab.
 3. Møder arrangeret af Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation


Praktiske kurser

 1. Færdighedskurser vedrørende undersøgelse af bevægeapparatets lidelser

Administrative kurser

 1. Kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
 2. Læge- og lederkurser


Andre kurser

 1. Kurser og møder arrangeret af regionen, offentlige styrelser, herunder Arbejdsskadestyrelsen m.m.